BUSINESS


Eğitime Hazırlık Aşaması:
- Önceki lisan geçmişi tespiti.
- Mevcut seviye belirlemesi ( Sözlü ve Yazılı )
- Hedef analizi
- 24saat / 48 saat ya da 92 saatlik eğitim programları.( saatler ihtiyaca göre belirlenmektedir. )
Uygulanan Eğitim Programları:
- Geçmiş eğitimlerde eksik kalan gramer konularının tamamlanması.
- E - mail ve iş yazışmaları
- Sunum ve mülakatlara hazırlık
- Konuşma, telaffuz ve günlük ingilizce ve diğer diller

Ders Saatleri:
- Ders almak istediğiniz gün ve saatleri siz belirlersiniz.
- İsteğiniz doğrultusunda bire bir özel ders alabilirsiniz.
- Şirket bünyesinde yapılacak eğitimlerde en fazla 10 kişilik sınıflarda eğitim verilmektedir.

A.R.D. YABANCI DİL EĞİTİM MERKEZİ şirketlerin üst düzey yöneticilerine, müdürlere, bölüm yöneticilerine ve diğer çalışanlara İngilizce ve diğer dillerde yeteneklerini geliştirmek ve güncelleştirmek için gerekli olanakları sunmaktadır. İş İngilizcesi programımız İş İngilizcesinin sözcüklerine, dil yapısına, şirketler arası yazışmalara odaklanmıştır. İş dünyasında kullanılan İngilizce ifadeler de kursumuzun kapsamındadır. Bu kurs öğrencilerin ihtiyaçlarına göre de şekillendirilebilir.

 

İş Yazışmaları

Uluslararası organizasyonlar her gün artan bir şekilde yöneticilerden İngilizce mektup kaleme alma ve yazışma becerisini istemektedirler. A.R.D. İş Yazışma Eğitimleri bu becerilerin edinilmesine odaklanmakta ve aynı zamanda bu alanda kullanılan sözcük dağarcığının geliştirilmesini sağlamaktadır. Burada hem İngiliz hem de Amerikan mektup yazma tekniklerinden örnekler verilmektedir.

Ofis İngilizcesi

uluslararsı şirketlerde ofis personelinin ve sekreterlerin İngilizceyi iyi kullanmaları gerekmektedir. Uluslararası iş ölçüleri iyi bir İş İngilizcesini zorunlu hale getirmiştir. Ofis İngilizcesi programımız şirket çalışanlarına uluslararası iş çevrelerinde faaliyet gösterebilmeleri için gerekli dil ve iletişim araçlarını sunar. Bu program her şirket için özel olarak da şekillendirilir.

Telefonda İngilizce

Gerçekte uluslararası iş çevresinde iş yapmanın her safhasında telefonla iletişime ihtiyaç duyulmaktadır.Telefonda İngilizce programımız konuşarak ve işiterek iletişim yeteneğini güçlendirir. Yaşamsal önemi olan dinleme ve konuşma yeteneklerini geliştirir. Bu programı, müşteri olarak bile telefonda İngilizce kullanarak iş yapacak herkese öneriyoruz.

Pazarlama ve Reklâmcılık

Pazarlama ve reklam şirket stratejilerini doğrudan etkileyen ve şirket başarılarını belirleyen önemli unsurlardır. Bugün İngilizceyi yetkin düzeyde konuşan bir yöneticinin bu alanda kullanılan özel kelimelere ve deyimlere hakim olması son derece önemlidir. Pazarlama ve Reklâmcılık programımız pazarlama kavramları ve terimleri, pazar araştırmaları, reklam stratejileri ve kampanyaları gibi konuları içermektedir.

Bankacılık ve Finans

Her işletme için kaynakların akışı ve bu akışın etken olarak yönetimi çok önemlidir. Bugünün iş dünyasında anadili İngilizce olmayan Finans yöneticilerinin İngilizce Bankacılık ve Finans sözcüklerini bilmeleri, pek çok önemli konuda da konuşabilmeleri ve iletişim kurmaları gerekmektedir. Bankacılık ve Finans programımızın gayesi de bu alanda kullanılan önemli sözcükleri öğretebilmektir. Burada hedefimiz Bankacılık ve Finans konularında çalışan yöneticilerin finansman, kredilendirme, yatırım piyasaları ve değişen ekonomik koşullar gibi konularda etkin bir iletişim kurmalarını sağlamaktır.

Uluslararası Ticaret ve Yatırım

Yöneticiler, ithalat ve ihracat koşullarını anlamak, kontrol etmek ve piyasalardaki verimli yatırımları kollayabilmek için yeterli İngilizceye sahip olmalıdır. Uluslararası Ticaret ve Yatırım programımız uluslararası ticaret kuralları, iş anlaşmaları, ithalat ve ihracat, uluslararası yatırım fırsatları ve riskleri gibi konuları ve kullanılan terminolojileri içermektedir.

İş Sunumları

Her düzeydeki yönetici için kavramları, düşünceleri, stratejileri ve hedefleri sunabilme yeteneği son derece önemlidir. Günümüzde yöneticiler kendilerini her zamankinden daha fazla resmi ya da gayri resmi ortamlarda satış, tavsiye, tanıtım gibi evrensel kitle iletişimi konularının içinde bulmaktadırlar. Programımıza katılan yöneticilere, iş konularını İngilizce sunma teknikleri, iş yaşamındaki konular üzerinde etkili bir dil ve sunuş yöntemleri kullanarak nasıl sunu yapacakları öğretilir. İş Sunumları programımızda organizasyon hitabet ve kültürlerarası bilinç konuları yer almaktadır.

İş Dünyasından Gerçek Örnekler

A.R.D. İş İngilizcesi bilgisini geliştirmek için pek çok aracı bir araya getirir. Bu araçlardan biri; son derece değerli eğitim aracı olan çeşitli vaka’larıdır. İş Dünyasından Gerçek Örnekler programımız şu konuları ele almaktadır;Hukuk, Pazarlama, Finans, İnsan Kaynakları ve Üretim. Hem Avrupa hem de Kuzey Amerika ile iş yapan yöneticiler için İngiliz İngilizcesi ve Amerikan İngilizcesi arasındaki farklar da ayrıntılı bir şekilde gösterilmektedir.


Detaylı bilgi ve programlar için lütfen eğitim danışmanlarımızla irtibata geçiniz.
( 0216 642 77 20 / 21 )