DİL PASAPORTU

 

Avrupa Konseyi (Councill of Europa)

Merkezi Strasburg, Fransa’da olan hükümetler arası bir organizasyondur.Konseyin amaçlarından biri de farklı kültürden insanlar arasındaki karşılıklı anlayışı arttırmaktır. Bu bağlamda Konsey, okulda veya okul dışında bir dili öğrenmekte veya öğrenmiş olanların, dil öğrenimleri ve kültürel deneyimlerini kaydedebilecekleri ve görüşlerini paylaşabilecekleri Avrupa Dil Portfolyosu’ nu geliştirmiştir.

Avrupa Dil Portfolyosu üç belgeden oluşur. Bunlar: Dil Pasaportu, Dil Biyografisi ve Dosya.

Europass Dil Pasaportu, Avrupa’da öğrenim görebilmek ve çalışabilmek için çok gerekli olan dil becerilerinizin tanımlanmasını sağlar.

Avrupa Ortak Ölçüt Çerçevesi (Common European Framework of Reference – CEFR)

Daha önceleri dil kurslarında kullanılan kur sistemi yerine, Avrupa Düzeyleri Ölçüt Çerçevesine göre A1,A2 – B1,B2 – C1,C2 seviyelerine göre eğitim vermekteyiz. Avrupa Düzeyi Ölçütlerine göre seviye tesbiti çok net yapılabilmektedir. Değerlendirme tablosu şu kriterlere göre değerlendirilir: Anlama (Dinleme, Okuma), Konuşma (Karşılıklı Konuşma, Sözlü Anlatım, Yazılı Anlatım)

Hangi seviyede sizden ne beklendiği çok net olarak ortaya konmuştur.

Detaylı bilgi için bizi aramanız yeterli

Ya da

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp

Kişisel değerlendirme tablosunu görmek için lütfen tıklayın

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/CEF/LanguageSelfAssessmentGrid.csp