İTALYANCA KURSU

Öğretim metodumuz :

Yabancı dil kursuna giden birinin tek amacı o dili konuşmaktır. Bu noktadan hareketle, ilk dersten itibaren öğrencilerin birbirleriyle İtalyanca iletişim kurmasını öğretiyoruz.

Öğrenciyi sıkan katı dilbilgisi kurallarını, sınıf içi etkinliklerin ön planda tutulduğu, uygulamalı bir eğitim programıyla veriyoruz.

İtalyanca dilinin yanı sıra İtalyan Kültürüne de ağırlık verildiği derslerde, sürekli ikili dialoglar, grup çalışmaları, dil kapasitesini geliştirecek kelime oyunları, rol yapma, hazırlıksız konuşma, tartışma vs. gibi etkinliklere yer vererek sınıf içi ortamını hep aktif tutmaya çalışıyoruz.

Yabancı dil öğretiminde en iyi yöntem olan "iletişimsel yaklaşım" (communicative approach)'ı en iyi şekilde uygulamaya çalışarak, öğrencilerin günlük İtalyanca'yı kullanabilmesini sağlıyoruz. Dersleri, sınıf düzeylerine göre özel olarak hazırlayıp öğrencilere sunuyoruz. Ayrıca cd gibi işitsel araçlarla da öğrencilerin dinleme-anlama becerilerini güçlendiriyoruz.

Kurs seviyeleri:

Merkezin kurs seviyeleri yerel ihtiyaçları göz önünde tutmakla beraber, Avrupa Birliği dil kriterlerine (Common European Framework) uygun olarak düzenlenmiştir.

1. ve 2. seviyelerin sonunda öğrenci Avrupa Birliği dil kriterlerinin “temas” olarak adlandırdığı A1 seviyesine bu becerilerle ulaşır:
öğrenci günlük hayatta kullanılan ve somut ihtiyaçlara cevap verecek deyim ve cümleleri kullanabilir. Kendini ve diğer kişileri tanıtabilir, soru sorabilir, kişisel sorulara cevap verebilir. Örnek olarak oturduğu yer, tanıdığı kişiler, sahip olduğu şeyler. Eğer öğrenciyle yavaş ve anlamasına yardımcı olacak şekilde konuşulursa bir diyalog ortamı oluşabilir. 3. ve 4. seviyelerin sonunda öğrenci Avrupa Birliği dil kriterlerinin “yaşama” olarak adlandırdığı A2 seviyesine bu becerilerle ulaşır:
öğrenci güncel hayatın içinde sık sık kullanılan cümleleri kullanır ve anlamaya başlar. Örnek olarak kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş yapma, yerel coğrafi bilgiler, iş durumu. Basit bir şekilde geçmişini, etrafını, temel ihtiyaçlarını, yazı ile bildirebilir.

Görsel materyaller ve notlar dışında kurslarda aşağıdaki kitaplar kullanılmaktadır:

* Espresso 1Alma Ed.- Luciana Ziglio,Giovanna Rizzo
* Qui Italia 1 Lingua e grammatica ve Qui Italia 2 Quaderno di esercitazioni - Le Monnier Ed - Mazzetti


İtalyan dili yeterlilik belgesi
CELI sınavları her sene, Üniversitenin saptadığı tarihlerde, haziran ve kasım aylarında italyan kültür merkezinde gerçekleşir. Katılmak isteyen öğrenciler için gerekli başvuru aracılığımız ile yapılabilir.