TELC GMBH

Alman hükümeti tarafından tanınan sertifika veren TELC ile A.R.D. sizlere Almanya'nın yolunu açıyor.

İster aile birleşimi ile isterseniz üniversite okumak için gidin, Goethe Enstitüsü Sertifikası ile eşdeğer TELC ve A.R.D. sertifikası size yetiyor.

A.R.D. olarak, Avrupa Birliği Dil Kriterleri’ne uygun dil eğitimi veriyoruz ve bunu yine aynı kriterlere uygun TELC Avrupa Dil Sertifikaları
(The European Language Certificates) ile belgelendiriyoruz.

TELC Avrupa Dil Sertifikaları, tüm Avrupa ülkelerinde geçerlidir.
A.R.D.Lisanslı TELC Sınav Merkezidir. Ayrıca TELC MEB onaylıdır ve Almanya Konsolosluğu tarafından Vize başvurularında kabul edilmektedir.
telc – The European Language Certificates

Avrupa Dil Sertifikaları Hakkında

ALTE ’nin (Association of Language Testers in Europe) tam üyesidir. ALTE’ye yalnızca yüksek standart ve kaliteyi sağlayabilen kuruluşlar tam üye olabilmektedir.

telc’in Sunuduğu Hizmetler:

1. Yeni Sınavların Geliştirilmesi

Genel dil, mesleki dil ve öğrencilere yönelik konularla kişinin salt dil becerisini ölçen dinleme/anlama, okuma, yazma ve konuşma bölümlerinden oluşan Avrupa Ortak Dil Kriteri’ne uygun sınavlar hazırlanmaktadır. Güvenilir, geçerli ve nesnel bir sınav sürümünün hazırlanabilmesi için test geliştirme uzmanlarının koordinasyonunda dil uzmanlarıyla sıkı bir iletişim içerisinde, bir seneden uzun bir süre boyunca yoğun denetimler ve deneme testlerinden oluşan çok kapsamlı bir çalışma gerekmektedir.

2. Sınav Yetkilisi Eğitimleri

telc, sınav merkezlerinin (telc lisanslı eğitim kurumları) kendi eğitmenleriyle Avrupa Ortak Dil Kriterleri’ne uyumlu sınavları yapabilmeleri için düzenli aralıklarla üç günlük sınav yetkilisi eğitimleri sunmaktadır. Yeni sınav merkezlerinin eğitmenlerine ilk yıl iki dilde birer adet 3 günlük telc sınav yetkilisi eğitiminin ücretsiz olarak sunulmaktadır. (Detaylı bilgi “Sınav Yetkilisi Eğitimleri” başlığı altındadır.)

3. Sınavların Değerlendirilmesi ve Sertifikalandırma

telc dil sınavları kağıt-kalem sistemiyle uygulanır ve iki ana bölümden oluşur: yazılı ve sözlü sınav. Yazılı sınavın ayrıca üç alt bölümü vardır: dinlediğini anlama, okuduğunu anlama ve yazma. Böylece kişinin dil becerileri CEF doğrultusunda dört beceride test edilmektedir. Bu beceriler ayrıca sertifikada puanlara göre belirtilmektedir.

CEF uyumlu sınavların en önemli özelliği iletişim odaklı olmalarıdır. Dolayısıyla sözlü sınavın önemli bir rolü vardır. Çünkü CEF’in amacı yabancı dili günlük hayatta iletişimde aktif olarak kullanabilmektir. Küçük gruplar halinde sözlüye alınan adayların bilgisayar karşısında değil, kendisiyle aynı seviyede sınava giren katılımcılarla verilen konularla ilgili diyalog kurması gerekmektedir.

telc sınavları A1-A2-B1-B2-C1 seviyelerinde ve yetişkinlere, öğrencilere, mesleğe yönelik olmak üzere üç ayrı hedef grubuna dönük hazırlanmaktadır.

Sınav Organizasyonu

Sınavlar telc tarafından lisanslandırılmış olan ve yabancı dil eğitimi veren kurumlarda yapılmaktadır. Her sınavın başında telc’ten en az bir kalite denetleyicisi bulunmaktadır. Dünyanın neresinde yapılırsa yapılsın, sınav değerlendirmeleri merkezi olarak Frankfurt’ta gerçekleştirilmektedir. Sınav değerlendirmeleri ve sertifikalar sınav merkezleri üzerinden adaylara iletilmektedir. Toplamda 60 puanlık barajı geçen katılımcılar girdikleri seviyedeki telc sertifikasına hak kazanmaktadır.

Sınavlara Kimler Girebilir?

telc sınavları üniversitelilere, lise öğrencilerine, yetişkinlere, çalışanlara, kısacası 12 yaş üstü her kesime hitap etmektedir. Avrupa’da üniversite okumak veya çalışmak isteyenler, yurt dışında yaşamaya karar veren veya sadece yabancı dil seviyesini ölçmek ve belgelemek isteyen herkes telc sınavlarına girebilmektedir.

Yetişkinlere Yönelik telc Sınavları: Yurtdışındaki üniversitelere başvurmak, çeşitli ülkelere göç etmek veya yurtdışında çalışmak isteyen kişiler içindir.

Öğrencilere Yönelik telc Sınavları: 12-16 yaş arası ortaöğretim ve lise öğrencilerine yöneliktir.

Çalışanlara Yönelik telc Sınavları: Dil becerilerini profesyonel anlamda yurtiçi veya yurtdışında belgelemek isteyenler içindir.

telc Sertifika Sınavlarının Kişilere/Sınav Katılımcılarına Sunduğu Avantajlar:

Dil becerilerinin okuma, dinleme, yazma ve konuşa olmak üzere dört ayrıbölümde değrlendirilmesi;

Her dilde günlük yaşmda kullanıan ve gereksinimlere uygun dil becerilerinin test edilmesi;

50’nin üzerinde dil sıavıla kişye ve hedefine uygun sıav seçenekleri;

Avrupa üniversitelerine ve Erasmus başurularıda geçerli sertifika;

YÖK tarafıdan Almanca sıavlarıı ÜDS/KPDS eşeğrliğ;

Yurtiçi ve yurtdışıişbaşurularıda önemli bir artı olarak kullanı imkanı.

telc Nasıl Bir Sınavdır?

Yabancı dil becerilerini eğitim ve çalışma hayatında kanıtlamak isteyen kişilere sunulan bir dil sınavdır. Bugüne kadar 20 farklı Avrupa ülkesinde uygulanan telc sınavları Avrupa Ortak Dil Kriterleri’ne (CEF) uyumlu olarak hazırlanmaktadır. Merkezi Frankfurt'ta bulunan telc Türkiye piyasasına 2009 yılının sonunda giriş yapmıştır.

telc’in diğer test sunucularından en büyük farkı 10 ayrı dilde (İngilizce, Almanca, Türkçe, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Portekizce, Çekçe ve Arapça) standardize dil sınavları sunuyor olmasıdır. Bu gerek dil eğitimi veren kurumlara, gerekse sınava girenlere diller arasında karşılaştırılabilirlik imkanı sunmaktadır.

telc GmbH, Almanya Halk Eğitim Merkezleri Birliği’nin (DVV) bir kuruluşudur. Kamu yararına çalışan ticari kuruluş statüsünde olduğu için elde ettiği tüm kârları eğitim alanına yatırmakla yükümlüdür.

40 yılı aşkın bir zamandan bu yana yalnızca sınav geliştiren telc, ilk sertifika sınavını İngilizce olarak 1968 yılında hazırlamıştır. O günden bu yana Avrupa’da üç milyonu aşkın kişi bu sertifika programı içerisinde yer alan sınavlara katılmıştır.

telc, Avrupa Dil Sınavı Sunucuları Birliği