YURTİÇİ & YURTDIŞI EĞİTİM KARİYER KOÇLUĞU


Eğitim koçluğu öğrencilerin kendilerini tanımaları ve kişisel stratejilerini belirleyebilmeleri için profesyonel destek sağlayan danışmanlık hizmetidir.''Kötü öğrenci yoktur, sadece öğrenme yeteneğine güvenmeyen öğrenci vardır.'' prensibiyle bu potansiyeli fark ederek ortaya çıkarmak öğrenci koçluğu çalışmasının özünü oluşturur.


HEDEF BELİRLEME

ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

AİLE EĞİTİMLERİ

OKUL VE BÖLÜM TERCİHLERİ ( LİSELE & ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ )

YURTDIŞI ÜNİVERSİTE BİLGİLENDİRMELERİ

MESLEK SEÇİMLERİ

EĞİTİM KOÇLUĞUNUN HEDEFİ:

* Sınavlara hazırlanan öğrencilere hedeflerine ulaşmalarının yollarını göstermek
* Öğrencilerin kendilerini keşfetmelerini ve kendilerini yönetmeyi öğrenmelerini sağlamak
* Ne yapılması gerektiğini değil, en pratik yönleriyle nasıl yapılması gerektiğini göstermek
* Bilgi vermekten çok yetenek kazandırmak
* Hayatımızın her alanında gerekli olan bilgileri kişisel başarı ve mutluluk için kullanmalarına yardımcı olmak
* Dersler ve hobiler arasında denge kurabilmeyi öğretmek
*Öğrencilerin sınırlayıcı düşünce kalıpları yerine olumlu düşünce kalıpları geliştirebilmelerini sağlamaktır.
 
* Ders çalışma performansını artırmak
 
* Var olan yetenekleri ortaya çıkarmak
 
* Kendi özelliklerinin farkına varmak
 
* Özgüveni artırmak
 
* Sorunları tanımlayabilmek

*Yaşam içinde yapmaktan zevk aldığı faaliyetleri ortaya çıkarmak
 
* Farklı bakış açıları ile dünyayı algılamak
 
* Yaşamında problem olan şeyleri netleştirerek çözüm odaklı faaliyetlere yönelmek
 
* Yaratıcı düşünebilme becerisi edinmek

EĞİTİM KOÇLUĞUNUN FAYDALARI:

İstediğiniz hedefe kolay ulaşmanızı sağlar
Ağır ders çalışma yükünden ve temposundan sizi kurtarır.
Tüm derslere yönelik özel öğrenme tekniği verir.
Ders çalışma isteğinde kalıcı bir değişim sağlar
Öğrenme- Dikkat ve Muhakeme gibi alanlarda gelişim sağlar
Okuma ve anlama hızını arttırır.
Dikkat ve konsantrasyonda büyük bir artış sağlar
Çabuk unutma ve sıksık tekrar etme ihtiyacını ortadan kaldırır.
Özgüven ve rahatlık sağlar
Gelecek planlanmasında etkili karar vermenizi sağlar.

Öğrencinin performans takibini okul ya da dersanedeki sınav sonuçlarını baz alarak, gerektiğinde ders öğretmenleriyle de iletişime geçerek yapıyor ve ay sonunda sizlere raporluyoruz.


KARİYER KOÇLUĞU
 
Kariyer, bireyin meslek öncesi, mesleği sürdürme anı ve meslek sonrası ile ilgili tüm rolleri kapsayan gelişimsel bir süreçtir. Kariyer gelişiminin yaşam boyu devam ettiği kabul edilmektedir. Bu nedenle kariyer koçluğu özel bir yaş ya da öğrenim düzeyi ile sınırlı değildir. Kariyer koçluğu yaşamın erken dönemlerinden başlayarak, bireylere, yetenek ve ilgilerini tanıma olanağı sağlar. Aynı zamanda kariyer koçluğu, bireylerin kişisel farkındalıklarını artırmalarına, karar verme ve kariyer planı yapmalarına ve seçtikleri meslekte mutlu olmalarına yardımcı olur.
 
    * Kariyerlerine ne şekilde devam etmek istediklerine karar veremeyenler
    * Hedeflerini tam olarak tanımlamakta güçlük çekenler
    * Hedeflerine ulaşmak için eylem planı hazırlamada yardıma gereksinim duyanlar
    * Kendi yetkinlikleri konusunda bilinç düzeyini artırmak isteyenler
    * Kaynaklarını etkin bir biçimde kullanıp yaşam kalitelerini artırmayı isteyenler için...


YURTİÇİ VE YURTDIŞI EĞİTİM KARİYER KOÇLUĞU HİZMETİ KURUMUMUZDA KAYITLI OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN ÜCRETSİZ VERİLMEKTEDİR.
 

BİLGİ İÇİN : 0216 642 77 20 / 21